INFO: Venkovní hraní začíná

v sobotu se nám podařilo složit halu a tím jsme nadobro ukončili letošní 
zimní sezónu. 
Děkujeme všem zúčastněným za vydatnou pomoc. 

Na neděli 7.dubna od 15-17 je naplánována pomoc při přípravě areálu 
(především úklid listí) a následný táborák 
s opékáním buřtíků. Nářadí i 50 buřtíků je již připraveno, takže kdo má 
čas a chuť v neděli přijďte :).. 

Protože kurty jsou již připraveny a především mladšímu žactvu se blíží 
rychle okresní přebory, zahájíme venkovní hraní již v pondělí 8.4.!!! 
Na rozvrhu pro venkovní hraní se ještě pracuje, ale pokud nebudete 
kontaktováni, přijďte ve stejný čas i den jako v zimě. 
(pozor, nový rozvrh není ještě v systému zadaný – jsou tam stále vidět 
hodiny dle zimy) 
Jen připomínáme, že pokud se venkovní trénink ruší pro špatné počasí 
nebo nehratelné(podmáčené) kurty, bude všem dotčeným zaslaná SMS zpráva.