INFO: Tréninky

z preventivních důvodů se až do odvolání ruší veškeré tenisové tréninky.
Tyto hodiny samozřejmě nebudou fakturovány, tudíž není potřeba si je
nahrazovat.

Děkujeme za pochopení