Soutěže družstev

Sdělení STÚ ČTS ze dne 30. dubna 2021
1. kolo (víkend 1.-2. května) a 2. kolo (víkend 8.-9. května) soutěží smíšených družstev se odkládá. Náhradní termín je plně v kompetenci oblastních tenisových svazů.